Co nowego

Kategoie postów:

DOFINANSOWANIA: ŁÓDŹ

WFOŚiGW Łódź Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza Konkurs na dotacje z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie” Nabór

Czytaj dalej

DOFINANSOWANIA: OLSZTYN

WFOŚiGW Olsztyn Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje o uruchomieniu naboru wniosków w programie “Ochrona przyrody – Bioróżnorodność oraz dofinansowanie

Czytaj dalej

DOFINANSOWANIA: SZCZECIN

WFOŚiGW Szczecin Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie informuje o uruchomieniu naboru wniosków na przedsięwzięcia z zakresu Ochrony Przyrody. Nabór skierowany

Czytaj dalej

DOFINANSOWANIA: KRAKÓW

WFOŚiGW Kraków Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje o uruchomieniu naboru wniosków na przedsięwzięcia z zakresu urządzania terenów zielonych Nabór

Czytaj dalej

DOFINANSOWANIA: POZNAŃ

Dofinansowanie w ramach WFOŚiGW Poznań Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o uruchomieniu naboru wniosków na przedsięwzięcia z zakresu Innowacyjnej

Czytaj dalej

DOFINANSOWANIA: WARMIŃSKO -MAZURSKIE

PRO Warmińsko-Mazurskie Regionalny Program Operacyjny Województwa Warminsko-Mazurskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo, działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne,

Czytaj dalej

DOFINANSOWANIA: PODLASKIE

Podlaskie: finansowanie łąk kwietnych, lasów kieszonkowych i ogrodów biocenotycznych. Ruszył nabór wniosków w konkursie „Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu”, dzięki któremu można

Czytaj dalej

DOFINANSOWANIA: OPOLE

Dofinansowanie w ramach programu “OCHRONA PRZYRODY ORAZ KRAJOBRAZU I LEŚNICTWO”. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu prowadzi ciągły nabór wniosków o

Czytaj dalej

DOFINANSOWANIA: KATOWICE

Konkurs na utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni: „ZIELONA PRZESTRZEŃ” Katowice Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków o

Czytaj dalej