Fundacja KiM stworzyła kompleksową broszurę pt. „Ogród w zgodzie z naturą — poradnik dobrych praktyk”.

Poradnik powstał jako odpowiedź na zmiany klimatu, które potęgują ekstremalne zjawiska pogodowe jak okresowe susze, czy nawalne opady deszczu. Autorzy opracowania zwracają również uwagę na utratę różnorodności biologicznej, która według nich jest największym problemem zmian klimatu.

Publikacja skierowana jest do osób, które w sposób świadomy chcą gospodarować swoim otoczeniem, dbając o przyrodę, ponieważ według autorów ogrody i tereny zielone powinny nie tylko pełnić funkcję rekreacyjną, ale również powinny być formą wspierania środowiska naturalnego. W publikacji podjęte zostały takie tematy jak zagospodarowanie wody, uprawa rodzimych gatunków roślin, tworzenie przestrzeni przyjaznej dla różnych gatunków zwierząt i wykorzystanie kompostu jako lepszego zamiennika ziemi torfowej, której produkcja przyczynia się do degradacji bezcennych torfowisk. Istotne jest to, że autorzy nie teoretyzują, lecz dzielą się swoimi doświadczeniami z odbiorcą.

Poradnik do pobrania:

https://www.fundacjakim.pl/files/poradnik/ogrod-w-zgodzie-z-natura.pdf