Ożywiamy krajobrazy

Dołącz do kwietnej rewolucji!

Jesteśmy grupą ludzi, którzy wierzą w moc kwiatów i chcą zmieniać swoje otoczenie na bardziej kolorowe i przyjazne środowisku. Działamy pro bono, a wszystkie środki zebrane przez fundację są przeznaczone na realizację projektów. Jeśli i Ty chcesz działać – dla przyrody, dla siebie, dla innych – odezwij się do nas. Doradzimy, znajdziemy partnerów albo sami włączymy się w projekt.

Co robimy?

OGRANICZAMY GATUNKI INWAZYJNE

Rośliny o statusie inwazyjnych gatunków obcych są zagrożeniem dla rodzimej flory i fauny. Zabierając miejsce do życia wypierają polskie dzikie kwiaty. Prowadzimy działania mające na celu ograniczenie ich ekspansji na terenach wiejskich – na nieużytkach, nasypach kolejowych, w dolinach rzek.

ZWIĘKSZAMY BIORÓŻNORODNOŚĆ

Chemizacja i intensyfikacja rolnictwa ma negatywny wpływ na wiejski krajobraz oraz jego florę i faunę. Dlatego wspieramy dziką przyrodę tworząc tętniące życiem miedze, pasy kwietne, ptasie remizy i zadrzewienia śródpolne. Przywracamy rodzime odmiany drzew i krzewów.

EDUKUJEMY

Prowadzimy warsztaty i szkolenia dla różnych grup wiekowych – dzieci, młodzieży i dorosłych. Uważamy, że świadomość ekologiczna jest niezbędna, żebyśmy zaczęli dbać o dzikie rośliny i zwierzęta. Jeśli zaczniemy wykonywać choćby małe gesty przyjaźni wobec środowiska, to uratujemy naszą przyrodę.

Chcesz założyć miejsce

PRZYJAZNE
ZAPYLACZOM?

Możesz otrzymać od nas porcję nasion, która wystarczy do założenia miejskiego hotspotu bioróżnorodności – doniczkowej nanołączki.