Ożywiamy krajobrazy

Dołącz do kwietnej rewolucji!

Wierzymy w moc kwiatów i chcemy zmieniać swoje otoczenie na bardziej kolorowe i przyjazne środowisku. Działamy pro bono, a wszystkie środki zebrane przez fundację są przeznaczone na realizację projektów.

Jeśli i Ty chcesz działać — dla przyrody, dla siebie, dla innych — odezwij się do nas. Doradzimy, znajdziemy partnerów albo sami włączymy się w projekt. Niech się kwieci!

Tworzymy przestrzenie dla dzikiej przyrody

Ogród biocenotyczny to różnorodna biologicznie przestrzeń zbliżona do naturalnego ekosystemu. Tworzą ją jedynie rodzime gatunki roślin dopasowane do lokalnych warunków, wykorzystane materiały są pochodzenia naturalnego, można tu spotkać pomoce gniazdowe dla zapylaczy i drobnej fauny.  Chcesz założyć ogród biocenotyczny? 

ZDZICZAMY MIASTA

Rośliny o statusie inwazyjnych gatunków obcych są zagrożeniem dla rodzimej flory i fauny. Zabierając miejsce do życia wypierają polskie dzikie kwiaty. Prowadzimy działania mające na celu ograniczenie ich ekspansji na terenach wiejskich – na nieużytkach, nasypach kolejowych, w dolinach rzek.

woman is holding fresh produced seed balls or seed bombs in front of a colorful flower field

CHRONIMY PRZYRODĘ WSI

Chemizacja i intensyfikacja rolnictwa ma negatywny wpływ na wiejski krajobraz oraz jego florę i faunę. Dlatego wspieramy dziką przyrodę tworząc tętniące życiem miedze, pasy kwietne, ptasie remizy i zadrzewienia śródpolne. Przywracamy rodzime odmiany drzew i krzewów.

DZIELIMY SIĘ WIEDZĄ

Prowadzimy warsztaty i szkolenia dla różnych grup wiekowych – dzieci, młodzieży i dorosłych. Uważamy, że świadomość ekologiczna jest niezbędna, żebyśmy zaczęli dbać o dzikie rośliny i zwierzęta. Jeśli zaczniemy wykonywać choćby małe gesty przyjaźni wobec środowiska, to uratujemy naszą przyrodę.

Poznaj nasze wszystkie projekty

Chcesz stworzyć miejsce

Możesz otrzymać od nas porcję nasion, która wystarczy do założenia miejskiego hotspotu bioróżnorodności – doniczkowej nanołączki.

Kwietny blog

mak polny (Papaver rhoeas L.)

Na ratunek dzikim kwiatom

Silny spadek bioróżnorodności, zwłaszcza wymieranie owadów zapylających oraz ptaków to jedne z najgorszych klęsk ekologicznych naszych czasów. Jedną z głównych przyczyn tego szkodliwego tak

Read More »

World Rewilding Day ’24

Dziś jedną z ważniejszych dat dla globalnego ruchu ochrony środowiska jest 20 marca, czyli World Rewilding Day. Uznany i obchodzony przez organizacje  przyrodnicze na

Read More »

Kret – nieoczywisty sprzymierzeniec

Wśród żyjących w bliskim otoczeniu człowieka gatunków zwierząt niewiele jeststworzeń równie nietypowych jak kret europejski. Mimo że jest skryty i rzadko widywany, zasprawą swojej

Read More »

Media społecznościowe