Ożywiamy krajobrazy

Dołącz do kwietnej rewolucji!

Wierzymy w moc kwiatów i chcemy zmieniać swoje otoczenie na bardziej kolorowe i przyjazne środowisku. Działamy pro bono, a wszystkie środki zebrane przez fundację są przeznaczone na realizację projektów.

Jeśli i Ty chcesz działać — dla przyrody, dla siebie, dla innych — odezwij się do nas. Doradzimy, znajdziemy partnerów albo sami włączymy się w projekt. Niech się kwieci!

Tworzymy przestrzenie dla dzikiej przyrody

Ogród biocenotyczny to różnorodna biologicznie przestrzeń zbliżona do naturalnego ekosystemu. Tworzą ją jedynie rodzime gatunki roślin dopasowane do lokalnych warunków, wykorzystane materiały są pochodzenia naturalnego, można tu spotkać pomoce gniazdowe dla zapylaczy i drobnej fauny.  Chcesz założyć ogród biocenotyczny? 

ZDZICZAMY MIASTA

Rośliny o statusie inwazyjnych gatunków obcych są zagrożeniem dla rodzimej flory i fauny. Zabierając miejsce do życia wypierają polskie dzikie kwiaty. Prowadzimy działania mające na celu ograniczenie ich ekspansji na terenach wiejskich – na nieużytkach, nasypach kolejowych, w dolinach rzek.

woman is holding fresh produced seed balls or seed bombs in front of a colorful flower field

CHRONIMY PRZYRODĘ WSI

Chemizacja i intensyfikacja rolnictwa ma negatywny wpływ na wiejski krajobraz oraz jego florę i faunę. Dlatego wspieramy dziką przyrodę tworząc tętniące życiem miedze, pasy kwietne, ptasie remizy i zadrzewienia śródpolne. Przywracamy rodzime odmiany drzew i krzewów.

DZIELIMY SIĘ WIEDZĄ

Prowadzimy warsztaty i szkolenia dla różnych grup wiekowych – dzieci, młodzieży i dorosłych. Uważamy, że świadomość ekologiczna jest niezbędna, żebyśmy zaczęli dbać o dzikie rośliny i zwierzęta. Jeśli zaczniemy wykonywać choćby małe gesty przyjaźni wobec środowiska, to uratujemy naszą przyrodę.

Poznaj nasze wszystkie projekty

Chcesz stworzyć miejsce

Możesz otrzymać od nas porcję nasion, która wystarczy do założenia miejskiego hotspotu bioróżnorodności – doniczkowej nanołączki.

Kwietny blog

DOFINANSOWANIA: SZCZECIN

WFOŚiGW Szczecin: Szkolny EkoOgród Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza nabór do programu „Szkolny EkoOgród” Nabór skierowany jest do: -szkół

Read More »

Co to jest fitoindykacja?

Wykorzystanie wiedzy o roślinach do trafnej, wiele wyjaśniającej oceny specyfiki danego środowiska nazywamy fitoindykacją (gr. phyton – roślina, łac. indicare – wskazywać, pokazywać, wyszukać).

Read More »

DOFINANSOWANIA: WIELKOPOLSKIE

RPO woj. Wielkopolskie  Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór wniosków w ramach Działania 2.10 Ochrona i zachowanie przyrody wraz z rozwojem zielonej infrastruktury oraz ograniczeniem

Read More »

Media społecznościowe