Co nowego

Kategoie postów:
mak polny (Papaver rhoeas L.)

Na ratunek dzikim kwiatom

Silny spadek bioróżnorodności, zwłaszcza wymieranie owadów zapylających oraz ptaków to jedne z najgorszych klęsk ekologicznych naszych czasów. Jedną z głównych przyczyn tego szkodliwego tak

Czytaj dalej

World Rewilding Day ’24

Dziś jedną z ważniejszych dat dla globalnego ruchu ochrony środowiska jest 20 marca, czyli World Rewilding Day. Uznany i obchodzony przez organizacje  przyrodnicze na

Czytaj dalej

Czy masowe sadzenie drzew ma sens?

W ostatnich latach dużą popularnością cieszą się programy masowych nasadzeń, często realizowane przez korporacje w ramach strategii ESG. Tymczasem badania wyraźnie pokazują, że sadzenie

Czytaj dalej

Gęsi Bastion nad Starą Rudnicą

Nie milkną dyskusje wokół renaturyzacji Odry po zeszłorocznej klęsce ekologicznej. Warto promować przykłady dobrych praktyk, godzących zdziczanie całkiem rozległych odcinków tej rzeki z dalszą

Czytaj dalej

Fotowoltaika a bioróżnorodność

Świat potrzebuje więcej energii, jednak paliwa kopalne się wyczerpują. Niektóre formy pozyskiwania energii odnawialnej chronią klimat ale szkodzą różnorodności biologicznej. Przykładowo hydroenergetyka niesie zagładę

Czytaj dalej

DOFINANSOWANIA: SZCZECIN

WFOŚiGW Szczecin: Szkolny EkoOgród Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza nabór do programu „Szkolny EkoOgród” Nabór skierowany jest do: -szkół

Czytaj dalej

Co to jest fitoindykacja?

Wykorzystanie wiedzy o roślinach do trafnej, wiele wyjaśniającej oceny specyfiki danego środowiska nazywamy fitoindykacją (gr. phyton – roślina, łac. indicare – wskazywać, pokazywać, wyszukać).

Czytaj dalej

DOFINANSOWANIA: WIELKOPOLSKIE

RPO woj. Wielkopolskie  Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór wniosków w ramach Działania 2.10 Ochrona i zachowanie przyrody wraz z rozwojem zielonej infrastruktury oraz ograniczeniem

Czytaj dalej

W maju kosiarki odpoczywają

No Mow May to coroczna kampania wzywająca wszystkich właścicieli ogrodów i zarządców terenów zielonych, aby nie kosili w maju – wyzwalając trawniki i zapewniając

Czytaj dalej

Łąki kwietne w praktyce

Łąka kwietna to różnorodne zbiorowisko roślin kwitnących. Dawniej łąki kwietne były domeną wsi, od kilku lat zachwycają także mieszkańców miast. Ale dzikie kwiaty można

Czytaj dalej

20 marca – rewilding day

20 marca obchodzimy World #Rewilding Day. Rewilding to koncepcja zarządzania i odtwarzania dzikich ekosystemów, które zostały uszkodzone lub zdegradowane przez działalność człowieka. Celem rewildingu

Czytaj dalej