Zielone Samorządy

Wspieramy samorządy w ochronie i wzbogacaniu bioróżnorodności miejskich terenów zieleni.

Swoją misję realizujemy, dzieląc się zdobytą wiedzą i doświadczeniem: konsultujemy projekty, prowadzimy działania edukacyjne i szkoleniowe, współpracujemy z naukowcami i mediami.

Oferta dla Samorządów

W dobie kryzysu klimatycznego i rosnącej świadomości mieszkańców co do roli, jaką pełni w miastach przyroda,  na na całym świecie podejmowane są kroki służące oswajaniu miejskich. Przykłady z aglomeracji takich jak Nowy Jork, Londyn czy Melbourne stanowią inspirację również dla miejskich jednostek działających na mniejszą skalę. Łąki kwietne, ogrody biocenotyczne, deszczowe, kieszonkowe czy społeczne, a także lasy kieszonkowe są nowoczesnymi rozwiązaniami wpływającymi pozytywnie na jakość życia mieszkańców.
 Samorządom i urzędnikom chcącym wprowadzać zrównoważone rozwiązania w podlegających im lokalizacjach oferujemy bezpłatne konsultacje i wsparcie na każdym etapie realizacji projektu: od finansowania po prace terenowe. Zapraszamy do kontaktu.

Z korzyścią dla przyrody i lokalnych samorządów z pomocą przychodzą środki zewnętrzne, dzięki którym można finansować zakładanie łąk kwietnych.

Edukacja

Dzielimy się wiedzą ekspertów, z którymi współpracujemy. Inspirujemy do tworzenia żywych miast.

Sieciowanie

Spotykamy ze sobą praktyków i amatorów, firmy i miasta, urzędników i mieszkańców.

Projektowanie

We współpracy z partnerami pomagamy tworzyć funkcjonale miejskie projekty oparte o naturę.

Finansowanie

Informujemy o naborach, dzięki którym można sfinansować inwestycje w miejską zieleń.

Standard zakładania i utrzymania miejskich łąk kwietnych

Wspólnie ze Stowarzyszeniem Architektów Krajobrazu opracowaliśmy dokument poświęcony projektowaniu, zakładaniu i utrzymaniu łąk kwietnych na terenach publicznych.

„Standard branży architektury krajobrazu: Projektowanie, zakładanie i utrzymanie łąk kwietnych” w sposób kompleksowy pochodzi do tematyki łąk kwietnych. Znajdziemy w nim m.in. informacje o tym:

– czym są łąki kwietne i jak służą miejskim ekosystemom,
– jakie są zalety i wady zakładania łąk kwietnych w miastach,
– jak projektować i zakładać miejskie łąki,
– jak prawidłowo pielęgnować różne rodzaje łąk kwiatowych.

Webinary o zielonych i przyjaznych miastach

Zajmujesz się miejskimi terenami zieleni, bądź kształtowaniem zielonej polityki miasta? Zapraszamy na cykl bezpłatnych webinarów poświęconych zagadnieniom związanym z przyrodą, adaptacją i zrównoważonym rozwojem polskich miast.

W tym roku zaplanowaliśmy 14 spotkań z ekspertami różnych dziedzin. Tematy, które zostaną omówione to m.in.:

 • NBS w miejskiej architekturze krajobrazu
 • Usługi ekosystemowe i ich wartość w miastach
 • Zmierzch miejskich disco-łączek
 • Dzikie zapylacze w miejskim ekosystemie
 • Tworzenie ogrodów deszczowych
 • Zmiana postrzegania miejskich nieużytków 
 • Celebracja miejskiej przyrody
 • Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni
 • Rośliny inwazyjne
 • Czwarta przyroda i jej rola w miastach
 • Ochrona drzew w miastach
 • Regeneracja gleby terenów przekształconych
 • Miejskie ptaki zimujące
 • Wpływ soli na rośliny w mieście

Finansowanie zielonych inicjatyw w miastach

Wsparciem przy realizowaniu zielonych projektów jest, bardzo pożądane przez gminy, finansowanie zewnętrzne. Takich środków, w perspektywie następnych lat, będzie coraz więcej. W celu wsparcia gminnych budżetów informujemy o naborach, dzięki którym można sfinansować inwestycje w miejską zieleń.

Bezpłatne konsultacje

Miasta inwestują w zielone projekty, których głównym celem jest poprawa jakości życia mieszkańców, adaptacja do zmian klimatu i wsparcie i zwiększenie bioróżnorodności. Zachęcamy do korzystania z konsultacji projektów, które pozwolą w pełni wykorzystać potencjał działania, uniknąć błędów, a często także ograniczać koszty realizacji. Jako fundacja oferujemy usługę bezpłatnych konsultacji zielonych projektów takich jak łąki kwietne, ogrody deszczowe, lasy kieszonkowe, ogrody biocenotyczne, roślinność spontaniczna, zielone ściany i dachy czy innych inwestycji związanych z tworzeniem miejskiej zieleni. Liczy się każdy kawałek terenu.

Zachęcamy do kontaktu! Działając wspólnie, możemy realnie zadbać o środowisko i poprawiać jakość życia mieszkańców polskich miast.

Poznaj nasze pozostałe projekty, dzięki którym możemy tworzyć miejskie hotspoty bioróżnorodności i pielęgnować przyrodę terenów wiejskich.

Dołącz do nas! Razem możemy tworzyć lepsze przestrzenie.