Webinary o lepszych miastach

 

Choć miasta pokrywają nieco ponad 3% obszaru Błękitnej Planety to, wg różnych szacunków, konsumują co najmniej 60 jak nie 80% całej energii potrzebnej ludzkości. Do tego psują klimat i pogarszają zdrowie własnych mieszkańców, wydzielając 75% całego CO2, nie licząc pyłów PPM. W rezultacie ponad połowa obywateli miast świata narażona jest na powietrze zanieczyszczone 2,5 raza bardziej niż przewidują to normy ONZ. Skażenie powietrza przyspieszyło zgony co najmniej 4,2 miliona osób!

Najwyższy czas na lepsze miasta! Zielone ściany, tak jak łąki kwietne czy lasy kieszonkowe na stałe powinny wpisać się w krajobraz polskich miast. To kolejny sposób na tworzenie bogatych gatunkowo urbicenoz, tak potrzebnych w surowych miejskich przestrzeniach. 

Odpowiadasz za miejską zieleń i chcesz zmieniać swoje miasto? Chcesz sprostać proekologicznym oczekiwaniom mieszkańców? Szukasz rozwiązań opartych na naturze, by odpowiadać na wyzwania współczesnego świata? 

Zapraszamy do udziału w cyklu bezpłatnych webinarów

To 16 spotkań, które będziemy realizować przez cały rok. W czasie godzinnych webinarów poruszymy tematy związane z miejską przyrodą, adaptacją do zmian klimatu, przeciwdziałaniem negatywnym skutkom tych zmian i zrównoważonym rozwojem miast.

Webinary przed wakacjami

Zmierzch miejskich disco łączek

Karol Podyma, ŁĄKI KWIETNE

Usługi ekosystemowe i ich wartość w miastach

dr Monika Szewczyk, Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Inżynieria ekologiczna w miejskiej architekturze krajobrazu (NBS)

Katarzyna Kobierska, KA KOBIERSKA, SAK

Dzikie zapylacze w miejskim ekosystemie

dr Justyna Kierat​

Wartość i percepcja społeczna miejskich nieużytków

dr inż. Daria Sikorska, SGGW

Proekologiczne utrzymanie terenów zieleni

Sławek Sendzielski, Fundacji Sendzimira​

Miasta przyjazne motylom dziennym i nocnym​

07.06.06.2023 g. 10:00​

Celebracja miejskiej przyrody​

Wojciech Januszczyk, Fundacja Krajobrazy

Webinary po wakacjach

Trzeci krajobraz i jego rola w miastach

Gatunki inwazyjne w miejskich ekosystemach

Miejskie lasy kieszonkowe w Polsce i na świecie

Regeneracja gleby na terenach przekształconych

Jak pomagać ptakom zimującym w miastach

Adaptacja do zmian klimatu

Ogrody biocenotyczne — jak i dlaczego warto je zakładać​

Mądra retencja wody na terenach zurbanizowanych

Partnerzy

Nasze webinary mogą się odbyć dzięki zaangażowaniu:

Dołącz do nas i zmieniaj oblicza polskich miast

Miejska zieleń odgrywa ogromną rolę. Tereny zieleni stanowią naturalny filtr zanieczyszczeń gazowych, redukują nadmierne ilości dwutlenku węgla w atmosferze oraz przede wszystkim poprawiają nasze zdrowie i samopoczucie. Jeśli masz doświadczenia w proekologicznych projektach, którymi możesz podzielić się z przedstawicielami innych miast, skontaktuj się z nami. Razem możemy zrobić coś dobrego!