Webinary o lepszych miastach

Nature Based Solutions rozwiązaniem dla współczesnych miast

 

Nature Based Solutions (NBS) to podejście do rozwiązywania problemów środowiskowych i społecznych, które opiera się na wykorzystaniu naturalnych procesów i ekosystemów w celu poprawy jakości życia ludzi oraz ochrony środowiska. NBS wykorzystują naturalne ekosystemy jako część rozwiązań technicznych lub jako element strategii planowania miejskiego. Obejmują one szereg działań, które mogą być stosowane zarówno w obszarach miejskich, jak i wiejskich, w celu łagodzenia skutków zmian klimatycznych, ochrony bioróżnorodności, poprawy jakości powietrza i wody oraz promowania zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Najwyższy czas na lepsze miasta! Zielone ściany, tak jak łąki kwietne czy lasy kieszonkowe na stałe powinny wpisać się w krajobraz polskich miast. To kolejny sposób na tworzenie bogatych gatunkowo urbicenoz, tak potrzebnych w surowych miejskich przestrzeniach. Zaprosiliśmy więc ekspertów z dziedziny architektury krajobrazu, badających zmiany klimatyczne czy gatunki inwazyjne, a także z wielu innych, do udziału w projekcie Lepsze Miasta, aby lepiej poznać i upowszechnić zrównoważone rozwiązania, które można wprowadzić w życie już dzisiaj.

W czasie godzinnych spotkań poruszamy tematy związane z miejską przyrodą, adaptacją do zmian klimatu, przeciwdziałaniem negatywnym skutkom tych zmian i zrównoważonym rozwojem miast.

 

Webinary dedykujemy wszystkim odpowiedzialnym za miejską zieleń: urzędnikom, projektantom, architektom, wykonawcom i aktywistom, którzy chcą zmieniać swoje miasta na bardziej przyjazne mieszkańcom i naturze.

WEBINAROWA BIBLIOTEKA

Zmierzch miejskich disco łączek

Karol Podyma, ŁĄKI KWIETNE

Usługi ekosystemowe i ich wartość w miastach

dr Monika Szewczyk, Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Inżynieria ekologiczna w miejskiej architekturze krajobrazu (NBS)

Katarzyna Kobierska, KA KOBIERSKA, SAK

Dzikie zapylacze w miejskim ekosystemie

dr Justyna Kierat​

Wartość i percepcja społeczna miejskich nieużytków

dr inż. Daria Sikorska, SGGW

Proekologiczne utrzymanie terenów zieleni

Sławek Sendzielski, Fundacji Sendzimira

Miasta przyjazne motylom dziennym i nocnym

Jacek Kazimierczak, IARP

Celebracja miejskiej przyrody​

Wojciech Januszczyk, Fundacja Krajobrazy​

Gatunki inwazyjne w miejskich ekosystemach

Wojciech Zarzycki,

Trzeci krajobraz i jego rola w miastach

Witold Szwedkowski, Miejska Partyzantka Ogrodnicza

Miejskie lasy kieszonkowe w Polsce i na świecie

Kasper Jakubowski, Forest Maker

Regeneracja gleby na terenach przekształconych

Anna Danylczenko, Fundacja "Grunt od nowa"

Jak pomagać ptakom zimującym w miastach

Fatima Hayatli, OTOP

Adaptacja do zmian klimatu

Katarzyna Udrycka, Nature Explained

Ogrody biocenotyczne — jak i dlaczego warto je zakładać​

Karol Podyma, BeeWild

Mądra retencja wody na terenach zurbanizowanych

Piotr Bednarek, TP Wole Rzeki

Dołącz do nas i zmieniaj oblicza polskich miast

Miejska zieleń odgrywa ogromną rolę. Tereny zieleni stanowią naturalny filtr zanieczyszczeń gazowych, redukują nadmierne ilości dwutlenku węgla w atmosferze oraz przede wszystkim poprawiają nasze zdrowie i samopoczucie. Jeśli masz doświadczenia w proekologicznych projektach, którymi możesz podzielić się z przedstawicielami innych miast, skontaktuj się z nami. Razem możemy zrobić coś dobrego!