Targi Gardenia 2022 za nami. Konferencja zorganizowana przez Fundację Kwietną „Co z tą łąką?” przeszła do historii. To ważne wydarzenie i pierwsze takie w historii miejskich łąk kwietnych zorganizowane przez naszą fundację. Trwająca cztery godziny konferencja miała na celu podsumowanie ostatnich lat rozwoju idei tworzenia łąk kwietnych na terenach zurbanizowanych oraz zastanowienie się, jaki powinien zostać obrany dalszy kierunek rozwoju tej inicjatywy.

Konferencja Targi Poznań 2022
Konferencja „Co z tą łąką” podczas Targów Gardenia 2022Konferencja została podzielona na dwie części. W pierwszej można było wysłuchać prelekcji zaproszonych prelegentów oraz prelegentek. Druga część poświęcona była debacie i dyskusji dotyczących przeszłości i przyszłości łąk kwietnych.

Karol Podyma podczas Targów Gardenia 2022 o konieczności wypracowania nowego standarduPierwszym prelegentem konferencji był Karol Podyma, założyciel firmy Łąki Kwietne. W swoim wystąpieniu przybliżył on historię łąk kwietnych, którą zapoczątkował w 2014 roku odtwarzaniem nadwiślańskich zalewowych łąk. Opowiedział również o wybranych realizacjach na terenie takich miast jak Kraków, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Katowice, Gdańsk, Siedlce, Radom czy Gliwice. Bardzo istotnym punktem w wystąpieniu Karola Podymy było zwrócenie uwagi na potrzebę konieczność wykonywania łąk złożonych jedynie z gatunków roślin rodzimych i trwale zadomowionych. Prelegent zaznaczył również że należy doceniać spontaniczne łąki kwietne występujące na terenach miejskich. Poruszona była również potrzeba wypracowania nowego standardu wykonywania łąk kwietnych.

Justyna Kierat o dzikich zapylaczach

Justyna Kierat opowiada o dzikich zapylaczach

Kolejną prelegentką była dr Justyna Kierat, naukowczyni i propagatorka wiedzy o dzikich pszczołach. Jej prelekcja dotyczyła różnorodności pszczół oraz wybranych czynników wpływających na ich liczebność i różnorodność. Prelegentka w pierwszej kolejności przybliżyła informacje, kim są zapylacze. Omówiła poszczególnych grupy pszczół ze względu na preferencje pokarmowe. Naukowczyni zwróciła uwagę, że istotne we wspieraniu pszczół i innych zapylaczy jest zapewnienie bogatej bazy pokarmowej przystosowanej do różnych grup zapylaczy. Justyna Kierat podjęła również temat zagrożeń, na które narażone są dzikie pszczoły w miastach. Wymieniała tu opryski oraz brak pokarmu często wynikający z konkurencji ze strony pszczoły miodnej hodowanej w miejskich pasiekach.

Sławomir Sendzielski prelegentem konferencji podczas Targów Gardenia 2022


Trzecią prelekcję konferencji Fundacji Kwietnej podczas Targów Gardenia 2022 prowadził Sławomir Sendzielski. Jest on ogrodnikiem oraz współautorem “Standardów utrzymania terenów zieleni w miastach” przygotowanych dla Krakowa i Wrocławia przez Fundację Sendzimira. Prelekcja dotyczyła głównie świadomego gospodarowania terenami zielonymi. Prelegent szczególną uwagę zwracał na wartości przyrodnicze, jakie płyną z łąk w miastach w kontekście zieleni buforowej i ekotonów. Sławomir Sendzielski w czasie swojej wypowiedzi wskazywał przyrodniczą rolę miejskich nieużytków. Prelegent zaznaczył również, że istotne jest odpowiednie zakładanie oraz pielęgnowanie terenów zielonych w tym łąk. Wyróżnił nacisk na potrzebę kontroli i usuwania roślin inwazyjnych.Druga część konferencji była poświęcona na debatę moderowaną przez Roberta Gorczyńskiego, redaktora prowadzącego miesięcznik „Zieleń Miejska”. Uczestnikami debaty byli: Aleksandra Sztuka-Tulińska z Urzędu Miasta w Łodzi, Joanna Karweta z bytomskiego Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, Monika Sobczak kierownik nadzoru terenów parkowych ZZM w Poznaniu oraz Łukasz Pawlik z Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Zaproszeni goście mieli okazję podzielić się swoimi doświadczeniami zawodowymi związanymi z zakładaniem, pielęgnacją i utrzymywaniem łąk kwietnych w miastach. W czasie dyskusji poruszone zostały kwestie związane z zaletami, jakie rozmówcy dostrzegają w zakładaniu łąk kwietnych. Te najczęściej pojawiające się, to wspieranie bioróżnorodności, oszczędność pieniędzy w utrzymaniu oraz pozytywny odbiór przez mieszkańców. Mimo że w czasie dyskusji pojawiły się informacje, że z utrzymywaniem i zakładaniem łąk bywają problemy, to uczestnicy dyskusji przyznali, że zamierzają zakładać kolejne łąki kwietne, a te już założone w sposób odpowiedni pielęgnować.

Wnioski z konferencji „Co z tą łąką”


Główne wnioski, jakie wybrzmiały na zakończenie konferencji, to konieczność świadomego gospodarowania zielenią w miastach uwzględniając przy tym potrzeby zwierząt żyjących w miastach. Zwrócono uwagę, że istnieje potrzeba tworzenia kolejnych łąk kwietnych na terenach miejskich, złożonych wyłącznie z roślin gatunków rodzimych i trwale zadomowionych, ze względu na ich większą wartość przyrodniczą niż łąk z gatunków jednorocznych i obcych. Zaznaczono również, że miejskie łąki, które powstały dzięki ograniczeniu koszenia są cennymi ekosystemami i że powinniśmy, jako społeczeństwo, zaakceptować takie przestrzenie. Konferencja „Co z tą łąką?” bez wątpienia może być punktem zwrotnym w historii miejskich łąk kwietnych w Polsce i oby tak było, ponieważ w dobie zmian klimatu i kryzysu bioróżnorodności zmiana myślenia o miejskich przestrzeniach jest nam bardzo potrzebna.