Konkurs na utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni: „ZIELONA PRZESTRZEŃ” Katowice

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Konkursu na utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni pn.: „ZIELONA PRZESTRZEŃ”.

Program realizowany będzie w latach 2023-2024.

Celem konkursu jest utworzenie na terenie ogólnodostępnym, będącym we władaniu jednostki samorządu terytorialnego, terenów zieleni służących dostosowaniu przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych oraz umożliwienie społeczeństwu korzystania z ich walorów, zwiększając zaangażowanie społeczności lokalnej.

Warunki dofinansowania

Warunki dofinansowania:


1. Wybrane zadania będą dofinansowane ze środków Funduszu w formie dotacji.
2. Dotacja będzie udzielana z uwzględnieniem efektów zadania i możliwości finansowych Funduszu do wysokości 90% kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że: wnioskowana kwota dofinansowania dla jednego beneficjenta nie może być niższa niż 50.000,00 zł, maksymalna kwota dofinansowania dla jednego beneficjenta wynosi do 250.000,00 zł.

Termin zakończenia zadania do 31 października 2024 roku.

Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego.

Wnioski będą przyjmowane do dnia 28.02.2023 roku lub do wyczerpania środków.

Wszystkie informacje dotyczące tego naboru, w tym wzory wniosków do wypełnienia można znaleźć na stronie: https://www.wfosigw.katowice.pl/konkurs-na-utworzenie-w-przestrzeni-publicznej-terenow-zieleni-pn-zielona-przestrzen.html