WFOŚiGW Kraków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje o uruchomieniu naboru wniosków na przedsięwzięcia z zakresu urządzania terenów zielonych

Nabór skierowany jest do:

– Organizacje pozarządowe

– Jednostki Samorządu Terytorialnego
– Państwowe Jednostki Budżetowe

Zakres finansowania

1. utworzenie nowych/zagospodarowanie istniejących terenów zielonych
2. przygotowanie terenu pod nasadzenia
3. nasadzenia drzew, krzewów, bylin i roślin wieloletnich
4. założenie trawników i łąk kwietnych
5. wykonanie elementów małej architektury

WARUNKI I ZASADY FINANSOWANIA

Warunki finansowania

Warunki finansowania dla NGO:
1. Dotacja – do 30% kosztów kwalifikowanych brutto
2. Pożyczka – do 100% kosztów kwalifikowanych netto. Oprocentowanie preferencyjne oraz możliwość umorzenia pożyczonego kapitału zgodnie z obowiązującymi Zasadami finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Brak opłat i prowizji.
3. Dotacjo-Pożyczka (pożyczka bez możliwości umorzenia) – dla podmiotów mogących ubiegać się o dotację istnieje możliwość pozyskania pożyczki stanowiącej dopełnienie do 100 % kosztów kwalifikowanych netto

Warunki finansowania dla JST:
1. Dotacja – do 30% kosztów kwalifikowanych brutto – do 50% kosztów kwalifikowanych brutto dla jednostek samorządowych szczebla wojewódzkiego
2. Pożyczka – do 100% kosztów kwalifikowanych netto. Oprocentowanie preferencyjne oraz możliwość umorzenia pożyczonego kapitału zgodnie z obowiązującymi Zasadami finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Brak opłat i prowizji.
3. Dotacjo-Pożyczka (pożyczka bez możliwości umorzenia) – dla podmiotów mogących ubiegać się o dotację istnieje możliwość pozyskania pożyczki stanowiącej dopełnienie do 100 % kosztów kwalifikowanych netto.

Warunki finansowania dla PJB:
dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowanych brutto

Termin składania wniosków

dotacje: od dnia 01 lutego 2023 r. do dnia 31 marca 2023 r.
pożyczki: od 01 lutego 2023 r. do 29 grudnia 2023 r. do wyczerpania środków

Wszystkie informacje dotyczące tego naboru, w tym wzory wniosków do wypełnienia można znaleźć na stronach

https://www.wfos.krakow.pl/oferty/urzadzanie-terenow-zielonych/ – JST
https://www.wfos.krakow.pl/oferty/urzadzanie-terenow-zielonych-3/ – NGO
https://www.wfos.krakow.pl/oferty/urzadzanie-terenow-zielonych-4/ – PJB