Ożywiamy krajobrazy

Dołącz do kwietnej rewolucji!

Jesteśmy grupą ludzi, którzy wierzą w moc kwiatów i chcą zmieniać swoje otoczenie na bardziej kolorowe i przyjazne środowisku. Działamy pro bono, a wszystkie środki zebrane przez fundację są przeznaczone na realizację projektów. Jeśli i Ty chcesz działać — dla przyrody, dla siebie, dla innych — odezwij się do nas. Doradzimy, znajdziemy partnerów albo sami włączymy się w projekt.

Co robimy?

OGRANICZAMY GATUNKI

Rośliny o statusie inwazyjnych gatunków obcych są zagrożeniem dla rodzimej flory i fauny. Zabierając miejsce do życia wypierają polskie dzikie kwiaty. Prowadzimy działania mające na celu ograniczenie ich ekspansji na terenach wiejskich – na nieużytkach, nasypach kolejowych, w dolinach rzek.

ZWIĘKSZAMY

Chemizacja i intensyfikacja rolnictwa ma negatywny wpływ na wiejski krajobraz oraz jego florę i faunę. Dlatego wspieramy dziką przyrodę tworząc tętniące życiem miedze, pasy kwietne, ptasie remizy i zadrzewienia śródpolne. Przywracamy rodzime odmiany drzew i krzewów.

EDUKUJEMY

Prowadzimy warsztaty i szkolenia dla różnych grup wiekowych – dzieci, młodzieży i dorosłych. Uważamy, że świadomość ekologiczna jest niezbędna, żebyśmy zaczęli dbać o dzikie rośliny i zwierzęta. Jeśli zaczniemy wykonywać choćby małe gesty przyjaźni wobec środowiska, to uratujemy naszą przyrodę.

Chcesz założyć miejsce

Możesz otrzymać od nas porcję nasion, która wystarczy do założenia miejskiego hotspotu bioróżnorodności – doniczkowej nanołączki.